Scroll to top

Wspólnie znajdziemy właściwe ubezpieczenie

Ubezpieczenia dopasowane do Ciebie

Osobiście przekonałem się jak ważne jest dobre ubezpieczenie i jego jasne warunki. Własne doświadczenie nauczyło mnie jak pomagać swoim klientom i zapewnić im bezpieczną przyszłość.

Ubezpieczenie na życie

Odpowiednio uszyte na miarę potrzeb gwarancje rodzinne. Spersonalizowane ubezpieczenia terminowe, bezterminowe, ochronne i kapitałowe. Odszkodowanie w
razie śmierci.

Ubezpieczenie zdrowotne

Gwarancje rentowe w związku z pogorszeniem zdrowia. Wypłaty w razie diagnozy
poważnej choroby, niezdolności do pracy, czy hospitalizacji.

Ubezpieczenie od wypadków

Świadczenia finansowe w razie kalectwa, uszczerbku na zdrowiu, oraz zwrot kosztów leczenia na skutek nagłych zdarzeń z przyczyn losowych.

Programy oszczędnościowe

Gwarancje w postaci programów oszczędnościowych, pozwalających w bezpieczny
sposób zabezpieczyć swoją emeryturę. Program wypłat renty kapitałowej z gwarancją świadczenia.

Programy specjalne

Oprócz Twojego życia i zdrowia pomogę Tobie odpowiednio zabezpieczyć majątek, firmę, czy nieruchomości.

Ubezpieczenie firmy

Kompleksowy pakiet dla przedsiębiorców. Ubezpieczenie pracowników, kadry zarządzającej, majątku firmy, oraz OC z tytułu wykonywanej działalności.

Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie obejmujące zwrot kosztów leczenia, transportu medycznego, bagażu, OC w życiu prywatnym, oraz odszkodowanie w sytuacji wypadku.

Ubezpieczenie majątkowe

Całościowe ubezpieczenie Twojej nieruchomości od zdarzeń losowych, kradzieży, OC w życiu prywatnym, oraz HomeAssitance.

Właściwie dobrane ubezpieczenie to podstawa spokojnego życia

Wspólnie wybierzemy i dostosujemy najlepsze ubezpieczenie.

Zadzwoń i umów się na spotkanie

Możemy także omówić Twoje potrzeby przez telefon